Cukai – Perkara Asas Dalam Perniagaan Enterprise Dan Perkongsian

-http://lesenkontraktor.com/wp-content/uploads/2013/12/Cukai-Pendapatan.png-

Bagi menerangkan pekara diatas bolehlah dibahagikan kepada 3 bahagian :

  1. Akaun
  2. Audit
  3. Cukai
  4. SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

BAGI ENTERPRISE & PARTNERSHIPS:

Akaun – Perlu disediakan akaun yg selengkapnya dan disimpan maksimum selama 7 tahun. Namum begitu akaun yg disediakan tidak perlu diaudit dan juga diserahan kepada SSM. Tujuan akaun disediakan adalah untuk mengira keuntungan atau kerugian perniagaan dan juga kegunaan pemilik. Bagi pihak LHDN pula mereka akan membuat Audit Cukai keatas perniagaan ini setiap 4 tahun dan mereka memerlukan akaun yg selengkapnya.

Audit – tidak perlu

Cukai – Keuntungan atau kerugiaan perlulah dilaporkan kepada LHDN. Ianya wajib dan perlu dilakukan setiap tahun. Bagi tujuan pelaporan :

a)       Borang B (Enterprise) & Borang P (Partnerships).

b)      Borang E dan EA Form

c)       SSM – Tidak perlu submit akaun

SYARIKAT SDN. BHD. :

Akaun – Perlu disediakan. Ini diwajibkan oleh Akta Syarikat 1967.

Audit – Wajib dan ia akan dilakukan keatas akaun yang disediakan setiap tahun.

Cukai – Perlu disediakan setiap tahun :

a)       Borang C (Cukai Syarikat)

b)      Borang R (Pernyataan Dividen)

c)       Borang E dan EA Form

d)      Borang CP204 (Pembayaran berkala cukai tahun depan)

SSM – Perlu menyerahsimpan Audit Report setiap tahun bagi tujuan penyediaan Anuual Return yg mana Audit Report ini digunakan dalam Mesyuarat Agung tahunan (AGM).

Cukai – Perkara Asas Dalam Perniagaan Enterprise Dan Perkongsian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s